Cunera deel 5. Gekerstende godin was heldin van het volk?


De zendeling Willibrord zou volgens het bekende verhaal Cunera tot heilige verheven hebben. Was dat een poging van hem om de bewoners van Frisia over te halen zich te bekeren tot het Christendom? Wilde hij hun heidense godin laten vervangen door Cunera?

aurora_kl-bruin.jpg

Rijksmuseum: Edouard Taurel, naar Antonie Frederik Zürcher, 1868:
Aurora op een door twee gevleugelde paarden getrokken wagen.