Een Wijck bij Kesteren


Ooit lag er in de Neder-Betuwe tussen Kesteren en de buurtschap Aalst een plaatsje Wijck. Wijck is een naam die we op meerdere plekken in Nederland tegen komen. De naam betekent volgens de Nederlandse Etymologiebank hoeve, dorp of nederzetting. Het woord stamt van het Latijnse vicus, dat in het Nederlands wich, wijck en tenslotte wijk werd. In de Romeinse tijd werd hiermee een nederzetting aangeduid dat bij een Romeins grensfort of bij een castellum lag. Het fort werd bewoond door soldaten, terwijl in de vicus de handelaren en de arbeidslieden gevestigd waren.

Het is dus niet vreemd dat er bij Kesteren ooit ook zo’n ‘wijk’ heeft gelegen. Van Kesteren is immers bekend, dat hier zo’n fort gestaan moet hebben. Hoewel het tot nu toe nooit gevonden is, zijn er toch belangrijke aanwijzingen dat dit wel het geval moet zijn geweest, gelet  op o.a. de Romeinse grafvelden die in Kesteren werden ontdekt.

Dat hier vlakbij een Wijck lag, biedt een scala aan perspectieven voor de ligging van Dorestad en voor de ligging van het Oude Traiectum of Traiectum Vetera zoals deze naam voorkomt in de allereerste oorkonden in ons land…

 

01_afbeelding1-klein.jpg
De buurtschap Aalst in de Betuwe tussen Kesteren en Lienden.