Image

Over de schrijfster


Joke Honders houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met de geschiedenis van de dorpen in de Neder-Betuwe. Er verschenen twee boeken van haar: 500 jaar geschiedenis van het Ingense veer en Winters in de Betuwe. Zij publiceerde met grote regelmaat in het tijdschrift van de Historische Kring Kesteren en Omstreken, waarvan zij bijna 20 jaar secretaris was en in de jaarboeken Terugblik van de Stichting Tabula Batavorum. Ook verschenen er in de reeks Betuwe Monografiën boekjes over de dorpen Eck en Wiel, Ingen, Ommeren, Rijswijk, Ravenswaaij en het kasteel Kermestein in Lienden.  Haar belangstelling gaat de laatste jaren vooral uit naar de heel vroege geschiedenis, waar zij diverse theorieën over heeft.


Nieuwe Visies

De site Nieuwe Visies laat de beginresultaten zien van acht jaar onderzoek naar de oude geschiedenis van Nederland. Met name die van de Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen. Er wordt een geheel nieuwe en andere kijk gegeven op de vroege geschiedenis zoals die thans wordt weergegeven. Een en ander heeft vooral te maken met een onjuiste interpretatie van de zogenaamde Peutingerkaart, een kopie van een reiskaart uit de tijd van de Romeinen. Het onderzoek hiernaar loopt  nog steeds; er zullen regelmatig aanvullingen gedaan worden.

Een andere thema dat aan bod komt is Cunera van Rhenen, een van de eerste heiligen in ons land.  Een mysterieus figuur. Heeft zij echt bestaan? Is haar verhaal soms gebaseerd op andere verhalen? Is er een samenhang met de interpretatie van de Peutingerkaart? Naarmate de website gevuld wordt zal dat steeds duidelijker worden. Met al deze bovengenoemde zaken speelt ook het vroege Christendom in ons land een rol en dan met name de diverse heiligen die zich in onze contreien ophielden.

Met dank aan Harry Tuinhout die mij aanzette onderzoek te doen naar Cunera en mij af en toe tips gaf. Ook dank aan Christopher Rigg die zich bezighoudt met de eerste zendelingen in ons land en de vroege plaatsnamen in de oudste oorkonden.