Het eerste Christendom in ons land


Het eerste christendom in ons land hangt nauw samen met dat van Britannia. De zendelingen kwamen volgens de oude geschriften immers uit Britannia of  beter gezegd uit Ierland. Zelfs de eerste bisschop van Britannia wordt al bij name genoemd: Aristobolus.

De vraag is kwamen die zendelingen wel uit het tegenwoordige Engeland en Ierland? Was er in Engeland in de eerste eeuw al wel sprake van het christendom? Of is hier iets geheel anders aan de hand?

De eerste apostelen

De eerste bisschop van Britannia  was dus Aristobulus, die in de 1e eeuw leefde. Hij zou daar zijn aangesteld door de apostel Paulus, die volgens bepaalde vroege bronnen ook naar Britannia reisde:

  1. Clemens van Rome schrijft in 96 in zijn eerste brief dat Paulus naar het Verre Westen is gereisd evenals de apostel Simon de Kanaäniet, ook wel Simon de Zeloot genoemd. Met het Verre Westen zouden in die tijd de Britse eilanden zijn bedoeld. Sommigen menen echter dat het Spanje moet zijn.
  2. In een fragment van Muratori uit 170 is eveneens sprake van die reis van Paulus.
  3. In 303 vermeldt bisschop Dorotheüs uit Tyrus een kerk in Britannia, die als sinds de tijd van de apostelen bestond met als eerste bisschop Aristobolus.
  4. Hippolitus van Rome, de eerste tegenpaus schrijft in 170 al over deze Aristobolus.
  5. Hilarius van Poitiers (dé kerkvader van het Westen) schrijft in 350 eveneens over de reizen van de apostelen naar de Britse eilanden.
Image

Rembrand van Rijn ca. 1634: de apostel Paulus.

Tegenstrijdigheden

Er bestaat een kaartje die de verspreiding van het christendom in de 1e eeuw laat zien, daarop worden geen christenen in Engeland aangegeven, maar wel in het Rijnland en in Zuid-Frankrijk. Hoe is dit mogelijk als volgens de hier genoemde bronnen in de 1e eeuw al christenen in Engeland waren en er zelfs sprake is van een bisschop? En hoe is dit te rijmen met Augustinus van Canterbury?

Augustinus wordt gezien als de stichter van de kerk in Engeland. Hij wordt in 595 door paus Gregorius I met nog veertig monniken naar Britannia gestuurd om daar de onderdanen van koning Æthelberht van Kent te kerstenen. Vreemd als er sinds de 1e eeuw al sprake is van een kerk in Engeland!

 Wordt vervolgd.