Traiectum bij Kesteren


De constatering van een Wijck bij Kesteren, gevoegd bij een bijzondere schets die ik daarna tegenkwam, bracht mij op het idee om het Oude Traiectum niet in het  huidige Utrecht te zoeken, maar op een geheel andere plaats! Dit Traiectum wordt in de oudste oorkonden Traiectum Vetera genoemd of wel het Oude Trecht. Trecht is een doorwaadbare plaats en die kunnen op meerdere plekken in ons waterrijke land gelegen hebben. Omdat Traiectum en Dorestad in de oude oorkonden vaak met elkaar in verband staan, kreeg ik het vermoeden dat deze plaatsen ook bij Kesteren en Rhenen gelegen moet hebben.

Er zijn aanwijzingen dat dit het geval was, zoals uit een overdracht van goederen in 1328 duidelijk wordt. Die goederen zijn  in Rhenen en directe omgeving gelegen. Rhenen dat bekend staat om het grootste Merovingische grafveld van Nederland, zelfs van Noord-Europa.

De zetel van de Merovingische koning Dagobert moet daarom ook in dit gebied liggen en niet in Utrecht, dat in de tijd van koning Dagobert niet bewoond werd. Na hem zetelden daar Clovis en Pippijn volgens de oude situatieschets.

01_kaartje-690-kleur.jpg

Een schets uit de Middeleeuwen, die de stituatie van Trecht in 690 weergeeft.