De Lousberg bij Aken: een Lugdunum?


De Lousberg bij Aken had duizend jaar geleden met een aantal dorpen in de Betuwe te maken. Zo wordt de naam Ommeren voor het eerst vermeld in combinatie met deze berg. In een oude oorkonde wordt niet alleen Ommeren genoemd, maar ook Maurik en Ter Leede. De naam Lousberg doet vermoeden dat deze berg in de Romeinse tijd Lugdunum heette!

Image
De Lousberg bij Aken.